top of page

Pazarlama Yönetimi Danışmanlığı

X-18

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Özellikle kendi ürününü tasarlayıp üreterek nihai tüketiciye ulaştıran işletmeler için pazar ile işletme arasında köprü görevi gören pazarlama faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi, müşterinin sesine kulak verilerek uygun ürün özelliklerinin belirlenmesi, pazarın analiz edilerek fiyat stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması başlıca pazarlama faaliyetleridir. Pazarlama yönetimi danışmanlığı çerçevesinde işletmelerde pazarlama sürecinin alt yapısının kurulması yukarıda belirtilen faaliyetlerin uygulamaları pazarlama ekibi ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 • Pazarlama organizasyonunun oluşturulması veya iyileştirilmesi

 • Pazar bilgi sistemlerinin kurulması ve pazarlama analizlerinin yapılması

 • Pazarlamayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi

 • Pazarlama stratejilerilerinin oluşturulması

 • Pazarlama ile ürün geliştirme ilişkisinin kurulması

 • Müşterilerin ve ürünlerin gruplanarak pazarlama stratejilerinin oluşturulması

 • Hedef müşteri kitlesine göre tanıtım, reklam, halkla ilişkiler çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 • Pazarlama'da sosyal medyanın kullanımının sağlanması

 • Pazarlamanın satışla ilişkisinin kurulması

 • Pazarlama planının yapılması, bütçesinin oluşturulması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 • Pazarlama sürecinin KPI’larının tespiti, ölçülmesi ve iyileştirilmesi

DANIŞMANLIK SÜRESİ

6- 18 Ay

Pazarlama Yönetimi 4.jpg
Pazarlama Yönetimi 1.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page