top of page

Satınalma Görüşme, Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

G-20

Planlama,_Satınalma_ve_Tedarik_Zinciri.j

İÇERİK

Planlama bölümü, işletmelerin bütün süreçlerinin etkin yönetimi için tüm aşamaların düzenli ve verimli çalışmasını sağlamaktan sorumludur. Planlama bölümünde çalışan yöneticiler ise tüm bu süreçler ve aşamalarını en az maliyette ve en verimli şekilde planlayan ekibi yönetmekten sorumludur. Bu eğitimde katılımcıların Planlama Yöneticiliği kapsamında yetkinliklerini artırmak amacıyla planlama teknikleri ele alınmaktadır.  

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Planlama Yöntemleri

  • Üretim Planlama – Uzman Seviye

  • Detay Çizelgeleme – Uzman Seviye

  • Kapasite ve Malzeme Planlama – Uzman Seviye

  • Talep Planlama

  • Satış ve Operasyon Planlama

  • Sevkiyat Planlama

  • Planlama Maliyet İyileştirme Teknikleri

 • Depo ve Stok Yönetimi

  • Stok Yönetimi

  • Depo Yönetimi

 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri

  • Ana Üretim Programı ve Çizelgeleme (MPS)

  • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

 • Plan Kontrol Sistemleri

  • Plan Kontrol Yöntemleri ve Planlama Yönetimi Performans Ölçütleri

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar mevcut Planlama yöntemlerinin iyileştirilmesi ve/veya Planlama yöntemlerinin kurulması ve etkin bir şekilde yönetilmesine dair detaylı bilgilere sahip olacak ve bu konudaki yöntemleri öğrenerek yetkinliklerini arttıracaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Planlama, lojistik, depo, satınalma ve üretim bölümlerinde çalışan uzmanlar.

 

Not: Bu eğitime katılabilmek için katılımcıların daha Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı eğitimini bir bütün olarak veya bu programın içeriğindeki eğitimleri ayrı ayrı almış olmaları gerekmektedir.

 

SÜRE

6 Gün

G-20 Satınalma Görüşme, Pazarlık ve Müza
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page