top of page

Üretim Planlama - Temel Seviye

G-3

Planlama,_Satınalma_ve_Tedarik_Zinciri.j

İÇERİK

Küreselleşen dünyada firmaların üretim politikaları değişmekte ve müşterilerine esnek bir şekilde cevap verebilmeleri için tüm kaynaklarını (özellikle de üretim kaynaklarını) en verimli şekilde kullanmaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu kaynakları verimli yönetmede Üretim Planlama teknikleri büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimde katılımcıların Üretim Planlama kapsamındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla üretim, üretim sistemleri, planlama, üretim planlama konuları ve uygulama yöntemleri temel seviyede ele alınmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Üretim ve Üretim Sistemleri

  • Üretim ve Üretim Sistemleri Temel Kavramları

  • Üretim Sistemleri Modelleri

  • Yalın Üretim Teknikleri

 • Planlama Yönetimi

  • Planlama Kavramları ve Önemi

  • Planlama Çeşitleri ve Stratejileri

 • Üretim Planlama Yönetimi

  • Üretim Planlama Kavramları ve Önemi

  • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

  • Ana Üretim Programı ve Çizelgeleme (MPS)

  • Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP)

  • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

  • Üretim Planlama Yönetimi Performans Ölçütleri

 • Stok Yönetimi

  • Stok Kavramı ve Önemi

  • Stok Yönetim Teknikleri

  • Stok Yönetimi Performans Ölçütleri

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar üretim planlama yapısının temel seviyede kurulması ve etkin bir şekilde yönetilmesine dair detaylı bilgilere sahip olacak ve bu konudaki yöntemleri öğrenerek yetkinliklerini arttıracaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Planlama, lojistik, depo ve üretim bölümlerinde çalışan mühendisler ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyenler.

 

SÜRE

1 Gün

G-04_Uretim_Planlama Temel Seviye.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page