top of page

Üretim Planlama - İleri Seviye

G-4

Planlama,_Satınalma_ve_Tedarik_Zinciri.j

İÇERİK

Küresel rekabetçi iş dünyasında firmalar, teknolojiyi de kullanarak müşterilerinin taleplerini en esnek şekilde karşılayabilmek için kaynaklarını en iyi şekilde yönetme yöntemlerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda üretimde esnekliği ileri seviye üretim planlama teknikleri ile destekleyerek en az maliyetli ürün ve/veya hizmet sunmak büyük önem kazanmaktadır. Bu eğitimde katılımcıların üretim planlama kapsamında yetkinliklerini artırmak amacıyla üretim, üretim sistemleri, planlama, üretim planlama konuları ve uygulama yöntemleri ileri seviyede ele alınmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Üretim ve üretim sistemleri

  • Üretim ve üretim sistemleri kavramları

  • Üretim sistemleri modelleri ve stratejileri

  • Yalın üretim teknikleri

 • Planlama yönetimi

  • Planlama kavramları ve önemi

  • Planlama çeşitleri ve stratejileri

 • Üretim planlama yönetimi

  • Üretim planlama kavramları ve stratejileri

  • Kurumsal kaynak planlama (ERP)

  • Ana üretim programı ve çizelgeleme (MPS)

  • Kaba kapasite planlama (RCCP) ve kapasite ihtiyaç planlama (CRP)

  • Malzeme ihtiyaç planlama (MRP)

  • Üretim planı kontrol yöntemleri

  • Üretim planlama yönetimi performans ölçütleri

 • Stok yönetimi

  • Stok kavramı ve önemi

  • Stok yönetim teknikleri

  • Stok yönetimi performans ölçütleri

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar üretim planlama yapısının ileri seviyede kurulması ve etkin bir şekilde yönetilmesine dair detaylı bilgilere sahip olacak ve bu konudaki yöntemleri öğrenerek yetkinliklerini arttıracaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Planlama, lojistik, depo ve üretim bölümlerinde çalışan mühendisler, uzmanlar ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyenler.

NOT :

Bu eğitime katılabilmek için katılımcıların daha önceden Üretim Planlama - Temel Seviye eğitimini almış olmaları gerekmektedir.

SÜRE

2 Gün

G-05_Uretim_Planlama İleri Seviye.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page