top of page

Stok Yönetimi

G-9

Planlama,_Satınalma_ve_Tedarik_Zinciri.j

İÇERİK

Günümüzde hizmet sunan ve/veya üretim yapan işletmelerde maliyetlerini en aza indirmek ve müşteri memnuniyetini en yüksekte tutmak için stoklarını doğru ve etkin yönetmelidir. Bu eğitimde katılımcıların Stok Yönetimi kapsamında yetkinliklerini artırmak amacıyla stok yönetimi ve yöntemleri ileri seviyede ele alınmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Stok Yönetimine Giriş

  • Stok Kavramı ve Önemi

  • Stok Yönetim Teknikleri

  • Stok Tutma Amacı ve Nedenleri

  • Stok Maliyeti Hesaplama

  • Stok Yönetimi Performans Ölçütleri

 • Stok Yönetimi

  • Stok Yönetimi Yöntemleri

  • Stok Yönetimini Etkileyen Faktörler

  • Stok Miktarı Belirleme Yöntemleri

  • Güvenli (Emniyet) Stok - Kritik Stok Kavramları, Önemi ve Hesaplamaları

  • ABC Analizi

  • Stok Devir Hızı Kavramı ve Önemi

  • Stok Kontrol Sistemleri

 • Stok Türleri

  • Temel Stok ve Dağıtım Yönetim Metotları

  • Tedarikçi Yönetimli Envanter (Vendor Managed Inventory) Kavramı ve Önemi

  • Çabuk Yanıt (Quick Response) Kavramı ve Önemi

 • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

  • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Kavramı ve Önemi

  • Ürün Ağaçları (Bill of Material – BOM) Kavramı ve Önemi

  • MRP Tanımlamaları ve Kayıtlarının Analizi

  • Malzeme İhtiyaç Planlama – Stok Yönetimi İlişkisi

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar üretim planlama yapısında stok yönetimi yöntemlerinin kurulması ve etkin bir şekilde yönetilmesine dair detaylı bilgilere sahip olacak ve bu konudaki yöntemleri öğrenerek yetkinliklerini arttıracaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Planlama, lojistik, depo, satınalma ve üretim bölümlerinde çalışan mühendis ve uzmanlar ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyenler yeni mezunlar.

 

Not: Bu eğitime katılabilmek için katılımcıların daha Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı eğitimini bir bütün olarak veya bu programın içeriğindeki eğitimleri ayrı ayrı almış olmaları gerekmektedir.

 

SÜRE

2 Gün

G-10 Stok Yönetimi1.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page