top of page

Hat Dengeleme (Yamazumi)

H-11

Yalın Üretim Sistemi.png

İÇERİK

Bir malzeme fabrikaya girdikten sonra birçok üretim prosesinden geçerek ürün haline gelir. Üretim proseslerinin herbirinin kendi içinde sorunsuz olması, değer akışının tümüyle sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Çünkü prosesler arası dengesizlikler değerin akışını olumsuz yönde etkiler. Bu eğitimde hem proses içi makina-operatör dengesizliklerinin hem de prosesler arası dengesizliklerin giderilmesi için yöntemler anlatılmakta ve örneklerle pekiştirilmektedir.

Eğitimin içeriği şu şekildedir :

  • Geleneksel üretim yönetiminde hat dengesizlikleri, nedenleri ve sonuçları

  • Yalın üretimde hat dengelemenin önemi

  • 10 Adımda hat dengeleme

  • Hat dengelemede yapılan yanlışlar ve çözüm yolları

  • Hat dengelemede operatör ve makina süreleri

  • Hat dengelemede teknoloji kullanımı

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar firmalarında varolan hatları analiz etme, dengesizlikleri ve kayıpları tespit etme, dengesizlikleri giderme ve standartlaştırma yetkinliği kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Fabrikalarda hatları dengelemek isteyen tüm yönetici, mühendis, teknisyen ve ustalar

SÜRE

1 Gün

Hat Dengeleme1.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page