top of page

Hücresel Üretim

H-12

Yalın Üretim Sistemi.png

İÇERİK

Üretim hatlarındaki en büyük kayıplardan birisi malzemelerin ürün oluncaya kadar bir çok prosesten (makinadan) geçmesi için bölüm bölüm dolaşmasıdır. Bu taşımalar esnasında hem verimlilik, hem de kalite kayıpları yaşanmaktadır. Üretim miktarı yüksek olan belli ürün tipleri için mümkün ise makinaların biraraya getirilmesi ile üretim hücresi kurulabilir. Takt’a göre çalışan ve tek parça akışının uygulandığı hücresel üretimler dengeli üretim yaptığı için verimli, çalışanlar birarada olduğu için yerinde kalitenin sağlandığı ideal çalışma alanlarıdır.

Bu eğitimde hücresel üretimin sisteminin uygulanması detayları ile anlatılacaktır.

Eğitimin içeriği şu şekildedir :

 • Hücresel üretimin mümkün olacağı prosesler

 • İşin, iş elemanlarının ve sürelerinin tanımlanması

 • Üretim temposunun belirlenmesi

 • İş yükü dengelemesinin yapılması

 • Hücre yerleşimi (makina ve operatör)

 • U tipi hücre

 • Malzeme yönetimi

 • Bilgi yönetimi

 • Tek parça akışı

 • Yerinde kalite

 • Hücresel üretim önündeki engeller ve çözümleri

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar hangi ürün tipleri için hücresel üretim uygun olacağını öğrenecektir. Hücresel üretimi firmalarında adım adım kurma becerisini kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Hücresel üretim yöntemini firmalarında uygulamak isteyen tüm yönetici, mühendis, teknisyen ve ustalar

 

SÜRE

1 Gün

Hücresel Üretim.png
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page