top of page

Kendi Kendini Yöneten Yalın Takımlar (SQDCM)

H-14

Yalın Üretim Sistemi.png

İÇERİK

Yalın üretim sisteminin yıllarca sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve tüm çalışanların katılımının sağlanması için yalın takımların kurulması esastır. Yalın takımlar genellikle 5-10 kişiden oluşan, aynı vardiyada çalışan ve yalın üretimin ilgili tekniklerini kendi bölgelerinde uygulayarak etkinliklerini ve verimliliklerini kendi kendilerine geliştiren takımlardır. Üst yönetimin verdiği hedefler doğrultusunda kendi bölgelerinde SQDCM panolarını kullanarak hangi göstergeleri nasıl takip edecekleri, analiz edecekleri ve iyileştirecekleri bu eğitimde anlatılmaktadır.

Eğitimin içeriği şu şekildedir :

  • Gün içerisinde üretimi etkileyen faktörler

  • 8 İsraf (Muda) nedir?

  • Yalın takımlar

  • Yalın takım lideri ve üyelerinin görevleri

  • SQDCM panoları

  • SQDCM göstergeleri

  • Analizler

  • İyileştirme aksiyonları

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, yalın üretim sisteminin temel taşı olan yalın takımların kurulması, kendi gidişatlarının takip edilmesi ve iyileştirilmesi için SQDCM sisteminin işleyişi, yalın takım lideri ve üyelerinin bu sistemlerdeki görevleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

KATILIMCI PROFİLİ

Yalın takımlarda yer alan veya kurulmasını/işletilmesini organize etmekle sorumlu tüm çalışanlar

 

SÜRE

1 Gün

SQDCM2.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page