top of page

Yalın Üretim Denetimi (T-Kart)

H-16

Yalın Üretim Sistemi.png

İÇERİK

Kurulan yalın üretim sistemlerinin gelişimi için ilkönce standart olarak uygulanması şarttır. Standartı sağlanmayan bir sistem iyileştirilemeyecek ve eski haline dönecektir. Bu sebeple yalın üretim sistemlerinin bölümlerde standart bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı yetkin denetçiler tarafından periyodik bir şekilde denetlenmeli, bulunan uygunsuzluklar giderilmelidir. Adını denetim soru kartlarının şeklinden alan T-Kart sistematiği, basit bir şekilde bu denetimlerin planlanmasını, gerçekleştirilmesini ve uygunsuzlukların giderilmesini takip eden bir sistemdir.

Eğitimin içeriği şu şekildedir :

  • Yalın üretimin denetimlerinin önemi

  • T-Kart sisteminin tanıtılması

  • T-Kart denetim konuları

  • T-Kart soruları

  • T-Kart adetlerinin hesaplanması

  • T-Kart denetçilerinin yetkinlikleri

  • T-Kart panosunun oluşturulması

  • Bulguların ve iyileştirmelerin takip sistematiği

  • Motivasyon unsuru olarak T-Kart

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar T-Kart sisteminin firmalarında kurulması, işletilmesinin yanısıra bir iyileştirme ve motivasyon unsuru olarak kullanılması konularında bilgi sahibi olacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Yalın üretim denetim sistemini (T-Kart) kurmak ve işletmek isten tüm yöneticiler

 

SÜRE

1 Gün

T-Kart.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page