top of page

İş Yerinde Temizlik ve Düzen (5S)

H-6

Yalın Üretim Sistemi.png

İÇERİK

Çalışma ortamının karışık ve kirli olması verimsizliğe, zaman kaybına ve iş kazalarına sebep olmaktadır. Birçok kişinin birlikte çalıştığı yerlerde (ofis ve üretimle bağlantılı yerler)  düzenli ve temiz bir çalışma ortamını sağlamak oldukça güçtür. Temizlik ve düzenin sağlandığı yerlerde ise kısa zamanda eskiye dönüşler olabilmektedir. Bu eğitimde çalışma ortamlarında bu düzenin kalıcı olarak nasıl sağlanacağı ve sürdürüleceği resimler ve videolarla anlatılmaktadır.

Eğitimin içeriği şu şekildedir :

 • 5S ’in Yararları

 • 5S ’in Adımları

  • Seiri – Ayıklama

  • Seiton - Düzenleme

  • Seiso - Temizlik

  • Seiketsu - Standartlaştırma

  • Shitsuke - Disiplin

 • 5S ’in yalın dönüşümdeki yeri

 • 5S ’in diğer yalın üretim teknikleri ile İlişkisi

 • 5S ’in planlanması

 • 5S ‘in uygulanması

 • 5S ‘in denetimi

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar firmalarında 5S yöntemini uygulayarak çalışma ortamlarını gereksiz malzemelerden arındırmayı, gerekli olanları düzenlemeyi ve temiz tutmayı sistematik bir şekilde öğreneceklerdir. Kurdukları bu düzenli ve temiz çalışma ortamını sürekli kılmak ve bu konuda disiplini sağlamak ve sağlattırmak için önemli ipuçları elde edeceklerdir.

 

KATILIMCI PROFİLİ

İş yerinde temizlik ve düzeni kalıcı olarak sağlamak isteyen tüm çalışanlar

 

SÜRE

1 Gün

5S Layout1.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page