top of page

Etkili İletişim ve İnsanları Tanıma Sanatı

I-18

Yönetsel Yekinlik Geliştirme.jpg

İÇERİK

Kişiliğimiz, doğuştan getirdiğimiz temel yapımızdır. Kişiliğimizi değiştiremez ancak istersek geliştirebiliriz. Kendimizle başkaları arasındaki kişilik farklarını bilirsek, hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını çok daha kolay, mutlu ve üretken hale getirebilir, hayatımızın her karesinde bizden çok farklı insanlarla daha verimli iletişim kurabiliriz.

 

Eğitimin Konu Başlıkları : 

 • Kişilik türleri

 • Farklı kişiliklerin birbiriyle uyumu

 • Farklı kişiliklerin birbiriyle çatışmaları

 • Her tür insanla uyum ve ahenk sağlamanın yolları

 • Kişilik türlerini bilmenin liderlik becerilerine etkisi

 • Görsel, işitsel, dokunsal insanların özellikleri

 • Görseller neden hayalcidir?

 • Dokunsallar neden gerçekçidir?

 • İşitseller olaylara niçin eleştirel bakar?

 • Göz erişim ipuçları

 • Walt disney modeli

 • Temsil sistemlerine göre motivasyon türleri

 • Temsil sistemlerine göre öğrenme biçimleri

 • Temsil sistemleri ile etkili ve doğru karar alma teknikleri

 • Meta programlar

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, bu program da iletişimin insan hayatına ve yaşam kalitesine olan etkisini anlayacak, dinlemenin önemini fark ederek karşı tarafın anlama stiline göre iletişimine yön verebilme becerisini geliştirecektir.

 

Ayrıca hedefine yönelik iletişim kurma becerisini geliştirip ve karşı tarafın algılama stiline göre iletişim stratejisi oluşturabilme ve ikna edebilme becerileri kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm Çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

Ä°nsanlari_Tanima2.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page