top of page

Smart & Small Talk

I-22

Yönetsel Yekinlik Geliştirme.jpg

İÇERİK

Konuşma sürecini fırsata dönüştürmek yeniden ya da doğru yerden başlama şansı yaratır.

Eğer iletişim doğru gitmiyorsa; neyin yanlış olduğunu kesin olarak belirlemek gerekir.

Sosyal ve profesyonel alanda amaca yönelik rasyonel alanda kalarak yapılan konuşmalar istenilen sonucu üretir. Sözlü iletişimde, bireyin iç denetimini sağlayarak, tekrara düşmeden, amacı dışındaki tali yollara girmeksizin ve gereksiz parantezler içinde kaybolmadan kısa, net, anlamlı konuşma becerisi kazanması iş yaşamında gereksiz zaman kaybını önlemenin yanısıra net ve anlaşılır olmayı sağlar. 

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Konuşma amacı ve rasyonel alanda kalma,

 • Odaklanma, bütünsel okuma,

 • Sık tekrarlanan sabotajcı kelimelerin yükü, sözcükler ve sözcük ötesi mesajlar,

 • Konuşma akışında yön duygusu ve tali yollar,

 • Muğlak ifadelerle vedalaşmak ve netleşmek,

 • Tekrara düşme nedenlerimiz,

 • Anlayışı doğrulama ve konuşmayı yöneten tavır

 • İkincil kazanç güdüleyicilerimiz,

 • Bakış açısını genişleten, düşündüren, eyleme geçiren sorular,

 • Konuşmalarımız dinleniyor mu? Yoksa sadece duyuluyor mu?

 • Kritik alanların keşfi ve tamamlanması gereken boş alanlar,

 • Kişilik yapımızın konuşma stratejimize etkileri,

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, ikili ve çoklu diyaloglarda muhataplarda pozitif algı yaratan, net, anlamlı ve hedef odaklı konuşma becerisi kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Kısa ve akılda kalıcı konuşma becerisi kazanmak isteyen herkes

 

SÜRE

1 Gün

Smart and Small Talk3.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page