top of page

Mavi Yaka İlk ve Ara Kademe Yönetici Geliştirme Programı (Yönetsel ve Teknik)

I-3

Yönetsel Yekinlik Geliştirme.jpg

İÇERİK

Programın amacı; mavi yakalı takım liderleri, ara kademe yönetici  ve  yönetici adaylarının  günümüz iş dünyası dinamiklerini anlamalarını sağlamak, kendilerini tanıma ve konumlandırma becerilerini arttırmak, kurumda ilişki yönetim sistemine katkıda bulunmak, iş verimliliğine dönüşen katma değer sağlamaktır.

Eğitimin Konu Başlıkları :

MY_Yönetici.jpg

Yönetsel Gelişim Modülleri

1. Modül : Değişimin gücü ve başarmak

2. Modül : İş yerinde doğru davranış şekilleri

3. Modül : Kendini tanımak ve diğerlerini anlamak

4. Modül : İletişim yönetimi

5. Modül : Stres yönetimi ve öfke kontrolü

6. Modül : Motivasyon yönetimi

7. Modül : Takım çalışması

8. Modül : Temel liderlik

9. Modül : Performans geri bildirim

10. Modül : Çatışma yönetimi

Teknik Gelişim Modülleri

11. Modül : Temel kalite bilinci

12. Modül : Veri analizi

13. Modül : Verimlilik ve maliyet

14. Modül : Problem çözme teknikleri

15. Modül : Risk yönetimi

16. Modül : 5S

17. Modül : Sunumlar ve kapanış

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, yönettikleri bölümde değişimi sağlayabilmek için ilkönce kendilerini daha sonra diğerlerini daha iyi anlayarak ilişkileri, stresi daha iyi yöneterek motivasyonu arttırarak takım çalışmasını sağlayacaklardır. Temel kalite bilincini alarak verilere dayalı kararlar vererek problemleri daha kalıcı bir şekilde çözecektir.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Mavi yakalı ilk ve ara kademedeki tüm yöneticiler (usta, formen, takım lideri, ekip lideri) teknisyenler ve adayları

 

SÜRE

8 Gün

bottom of page