top of page

Kontrol Planı

F-17

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Kontrol Planı kılavuzu AIAG tarafından ilk defa Mart 2024'te ayrı bir standart olarak yayınlanarak otomotiv sektörünün kullanımına açılmıştır. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardı IATF 16949’a göre yeni bir ürünün devreye alınması sırasında AIAG tarafından yayınlanan tekniklerin (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC ve Kontrol Planı) kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

 

Kontrol Planı uygulamaları, daha yüksek otomasyon ve nihayetinde otonom sürüş, elektrifikasyon ve genişleyen mobilite tanımının getirdiği talepleri karşılamak için değişmektedir. Geçmiş projelerden ve sorunlardan çıkarılan derslerin Kontrol Planlarına nasıl dahil edileceği, Güvenli Seriye Geçiş için Kontrol Planlarının nasıl oluşturulması gerektiği eğitim esnasında örneklerle açıklanmaktadır.

Eğitimin içeriği, Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu (AIAG) tarafından yayınlanan Kontrol Planı Versiyon 1 kitapçığı baz alınarak hazırlanmıştır ve revizyonu takip edilerek sürekli olarak güncel tutulmaktadır.

Eğitimin Konu Başlıkları :

•    Önsöz
•    Giriş
•    Sözlük

•    Bölüm 1. Kontrol Planı Gereklilikleri ve Kılavuzlar
•    Bölüm 2. Kontrol Planı Geliştirme
•    Bölüm 3. Kontrol Planı Aşamaları
•    Bölüm 4. Kontrol Planlarının Etkin Kullanımı
•    Ek A Kontrol Planı Örnekleri
•    Ek B Formlar ve Kontrol Listeleri


 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, AIAG'nin yayınlamış olduğu Kontrol Planı kılavuzuna uygun olarak kontrol planlarının nasıl hazırlanması ve uygulanması gerektiği konusunda detaylı bilgiler alacak, kontrol planı örnekleri ile birlikte uygulama yetkinliğini kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Yeni ürün devreye alma çalışmasına katılan tüm çalışanlar

 

SÜRE

1 Gün

İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page