top of page

Lider Geliştirme Programı

A-1

Orta ve Üst Düzey Yöneticilere Özel.jpg

İÇERİK

Programın amacı ; orta ve üst düzey yöneticilerin firmalarını vizyona götürecek dönüşümü sağlayabilmeleri için gerekli liderlik becerilerini arttırmaktır. Bunun için yöneticilerin ilkönce kendilerini, daha sonra yönettiği kişileri daha iyi tanımaları sağlanır. Yöneticilerin ilişki ve çatışmaların yönetiminde sistemsel gelişim sağlamaları sonucunda iş verimliliğine dönüşen katma değer oluşturmaları, kişisel, örgütsel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmeleri, hedeflerle yönetimde etkinlik sağlayarak, zaman ve insan başta olmak üzere kaynakların kurumun bütününde doğru şekilde yönetmeleri sağlanır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

1. Modül : Değişim sürecinde insan yönetimi

2. Modül : İletişim ve ilişki yönetimi

3. Modül : Motivasyon yönetimi

4. Modül : Süreç yönetimi

5. Modül : Stratejik yönetim

6. Modül : Liderlik

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, firmalarını vizyona götürecek değişimi sağlayabilmek için iletişim becerilerini geliştirecek, motivasyonun yönetimdeki sihirli gücünü keşfedecek, süreçlerin hedeflerle yönetimi ve firmanın stratejik yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Liderlik becerilerini geliştirerek firmalarınındaki dönüşüme liderlik edebileceklerdir.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Orta ve üst düzey yöneticiler

 

SÜRE

6 Gün

Lider_Geliştirme3.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page