top of page

ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve Yasal Şartlar

A-12

Orta ve Üst Düzey Yöneticilere Özel.jpg

İÇERİK

Bu eğitimde katılımcılar son zamanlarda artık neredeyse zorunluluk haline gelen ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’ nın şartlarını öğrenmektedirler. 11 yıl sonra yayınlanan bu standartta üretim ve hizmet sektöründeki kuruluşların faaliyetlerini bu sistemin şartlarına göre gerçekleştirerek çocuklarımızdan miras kalan çevremizi koruma borcumuzu da yerine getirmelerini sağlıyor.

Bu eğitimin içeriği şu bilgileri kapsamaktadır :

  • Çevre hakkında temel bilgiler

  • ISO 14001:2015 standardının aşağıdaki temel konularının firmalardaki uygulama örnekleri ile açıklanması

0 – Giriş

1 – Kapsam

2 – Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 – Terimler ve tarifler

4  – Kuruluşun bağlamı

5  – Liderlik

6  – Planlama

7  – Destek

8  – Operasyon

9  – Performans değerlendirme

10 – İyileştirme

  • Atık yönetimi, sınıflandırma ve bertaraf yöntemleri

  • Risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı)

  • ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 ile ilişkilendirme (entegrasyon)

  • Acil durum planlama

  • Çevre mevzuatı

 

Bu eğitim, standardın orta ve üst düzey yöneticilerden beklentilerini ve firmalarda yapılması gereken uygulamaları içerecek şekilde özet olarak hazırlanmıştır.

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardının her bir maddesinin kuruluşlardan beklentilerini öğrenecek ve kendi kuruluşunda bu gereklilikleri uygulama yetkinliği kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm orta ve üst düzey yöneticiler

 

SÜRE

1 Gün

ISO 14001 Resim 2.jpg
Çevre_Yasal_Şartlar_ve_Yönetmelikler.
ISO 14001 2016.PNG
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page