top of page

Süreçlerde Maliyet Düşürme Teknikleri

A-8

Orta ve Üst Düzey Yöneticilere Özel.jpg

İÇERİK

Eskiden şirketler çok yüksek kâr marjları ile çalışabilirken, günümüzde ise bu maalesef mümkün olamamaktadır. Küresel rekâbet şartlarının ağır olması kâr oranların her geçen yıl düşmesine neden olmaktadır. Gittikçe daralan bu çember firmaları maliyetleri düşürme çalışmalarına yöneltmektedir.

Maliyetleri düşürme çalışmaları, sadece belli bölümlerin değil, topyekün tüm bölümlerin yapmaları gereken bir seferberlik çalışmasıdır ve zamanla şirketin bir kültürü haline getirilmelidir. Bu eğitimde firmanızdaki hemen hemen tüm bölümlerle ilgili maliyet düşürme çalışmalarının nasıl uygulanması gerektiğine dair çok önemli ipuçları elde edeceksiniz.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

  • Piyasa ve Temel Maliyet Kavramları

  • Verimlilik ve Etkinlik Kavramları

  • Verimlilik ve Etkinliğin Ölçülmesi ve Geliştirilmesi

  • Stratejik Yönetim ve Verimlilik ile İlişkisi

  • Arge Süreçlerinde Maliyet Düşürme Teknikleri

  • Üretim Süreçlerinde Verimlilik Arttırma Teknikleri (Yalın Üretim)

  • İnsan Kaynakları Süreçlerinde Verimlilik Arttırma

  • Diğer Süreçlerde Maliyet Düşürme Teknikleri

  • Tedarik Zincirinde Maliyet Düşürme

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, firmalarındaki birçok bölümde maliyetleri düşürmek için verimlilik ve etkinlik arttırıcı çalışmaların nasıl yapılması gerektiğini öğreneceklerdir. Bu sayede maliyetleri direkt ya da endirekt yollardan düşürerek şirketlerine rekabet avantajı kazandıracaklardır. Ayrıca katılımcılar firmalarındaki diğer bölümlerde de yapılması gereken maliyet düşürme tekniklerini öğrenerek farklı bakış açıları kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm orta ve üst düzey yöneticiler

 

SÜRE

4 Gün

Maliyet Azaltma.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page