top of page

Risk Bazlı Süreç Yönetimi

A-9

Orta ve Üst Düzey Yöneticilere Özel.jpg

İÇERİK

Kaynak harcayarak girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleri ile etkileşim içindeki sıralı faaliyetler bütünü “süreç” olarak tanımlanır. Büyüklüğü ve kurumsal yapısı ne ölçüde olursa olsun tüm kuruluşlar iş yapış şekillerini mutlaka periyodik aralıklarla gözden geçirmek ve günün koşullarına göre süreçlerini revise etmek zorundadırlar. Eğitim, süreç tanımlama, performans göstergeleri yardımı ile süreç performansının takibi ve geliştirilmesi ile ilgili aktivitelerin uygulamalarla aktarılmasını içermektedir. Eğitimin içeriği :

 • Süreç Yönetim Sistemi

  • Süreç Kavramı

  • Süreç Bazlı Yönetimin Avantajları

  • Organizasyonlarda Süreç Tasarımı

  • Müşteri Odaklı Süreçler (Ahtapot Modeli)

  • Süreç Tanımlama (Kaplumbağa Modeli)

  • Süreç Akış Şemaları

  • Süreç Performans Ölçümü

  • Süreç Analizi ve İyileştirilmesi    

 • Risk Bazlı Düşünme ve Süreç Risklerinin Yönetimi

  • Risk Kavramı

  • Risk Yönetimi

  • Olası Süreç Risklerinin ve Etkilerinin Belirlenmesi

  • Olası Süreç Risklerinin ve Etkilerinin Analizi

  • Aksiyon Planlama ve Gerçekleştirme 

  • Aksiyon Sonrası Değerlendirme

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar bu eğitim ile, süreç tanımlama, performans göstergeleri yardımı ile süreç performansının takibi ve geliştirilmesinin yanısıra, süreç risklerinin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve giderilmesi ile ilgili yetkinlik kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm orta ve üst düzey yöneticiler

 

SÜRE

1 Gün

Süreç Yönetimi.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page