top of page

ISO 31000 : 2018 Risk Yönetim Sistemi Temel Şartları

C-11

Yönetim_Sistemleri.png

İÇERİK

Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO risk yönetiminin organizasyonlara değer yaratacak şekilde uygulanması için ilke, yaklaşım ve gerekleri standart haline getirmiştir. ISO 31000 Risk Yönetim Standardı Şubat 2018’de yayınlanmıştır. Eğitim İçeriği şu şekildedir:

 • Değişim, Belirsizlik ve Sürdürülebilir Rekabet

 • Yönetim Paradigmalarında Değişim

 • Hedeflerle Yönetim Felsefesi

 • Risk Yönetimi Evrimi

 • Risk Yönetiminin Önemi

 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı

 • Riske Kavramsal Bakış

 • Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları

 • Risk Yönetim İlkeleri

 • Risk Yönetim Çerçevesi

 • Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar

 • Risk Yönetim Politika ve Stratejileri

 • Risk Yönetim Sistemi Kurma

 • Risk Yönetim Süreçleri

 • İletişim ve İstişare

 • Risk Belirleme ve Tanımlama

 • Risk Analizi

 • Risk Değerleme

 • Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri

 • Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu

 • Risk İzleme ve Değerlendirme

 • Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar

 • Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı yaklaşım, ilke ve gerekleri doğrultusunda risk yönetim sistemlerini değer yaratacak şekilde kurmaları ve işletmeleri için vizyoner, kapsamlı, derinlemesine bilgi sahibi olacak, beceri ve yetkinliklerini geliştireceklerdir. 

 

KATILIMCI PROFİLİ

Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst yöneticileri, sermayedarlar, kuruluş stratejisini belirleyenler, risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri, ve uzmanları

SÜRE

2 Gün

31000 resim1.jpg
ISO 31000 2018.PNG
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page