top of page

Toplam Kalite Yönetimi

C-16

Yönetim_Sistemleri.png

İÇERİK

Toplam Kalite Yönetimi Japon kuruluşların liderliğinde, otomotiv sektörünün ilk zamanlarındaki ilgili tarafların sisteme katılımını göz ardı eden çalışma sistemine önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmış, istenen verimlilik artışının sağlanmasına zemin hazırlamıştır.

Zira Toplam Kalite Yönetimi'nde; kuruluşların amaçları arasına müşteri ve içinde bulundukları toplumun yanında çalışanların da memnun edilmesi dahil edilmiş, dolayısı ile çalışanların aktif katılımı ile kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi mümkün kılınabilmiştir. Eğitimin içeriği şu şekildedir :

 • Giriş

 • Tanımlar 

 • TKY’nin tarihsel gelişimi 

 • TKY Guruları 

 • PUKÖ Döngüsü 

 • TKY'nin temel ilkeleri 

  • Müşteri odaklı çalışma

  • Tedarikçiler ile işbirliği

  • Çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi ve katılımının sağlanması 

  • Süreç bazlı ve rakamsal verilere dayalı yönetim 

  • Sürekli iyileştirme ve yaratıcılığın teşviki 

  • Yönetici yerine LİDERLİK kavramının benimsenmesi 

 • TKY Modelleri 

 • TKY Uygulamaları ve yaşanan problemler 

 • Sağlıklı TKY uygulaması için adımlar 

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar Toplam Kalite Yönetimi ve temel ilkelerini anlayarak içselleştireceklerdir.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm çalışanlar

 

SÜRE

1 Gün

Toplam Kalite Yonetimi.png
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page