top of page

Takım Bazlı Problem Çözme Yöntemi - Global 8D

C-17

Yönetim_Sistemleri.png

İÇERİK

8D – Takım Bazlı Problem Çözme Yöntemi ; 8 adımdan oluşan problem çözme sistematiğidir. Bir kişinin veya bölümün bilgi ve tecrübesinin tek başına problemi çözemediği durumlarda değişik bölümlerden kişilerin katılımı ile oluşturulan takımın problem çözmek için sırasıyla uygulaması gereken 8 adımı anlatmaktadır. Otomotiv sektöründe ilk defa FORD tarafından kullanılan bu teknik, bugün otomotiv ana ve yan sanayilerinin yanısıra diğer sektörlerde de yaygın uygulama alanı bulmuştur.

Takım çalışması prensiplerinin problem çözme sürecinde kullanılması, ihtiyaç duyulan farklı bakış açıları ve kuruluş içinde müşteri isteklerinin öneminin yaygınlık kazanması sağlamaktadır. ISO/TS 16949:2016 ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri 8D metodunun uygun problemlerde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Eğitimde 8D nin her bir adımında uygulanması gereken teknikler detaylıca anlatılmaktadır.

 • Giriş

 • 8D’ nin APQP ile ilişkisi

 • D0 - Belirtiler ve Acil Aksiyonlar

 • D1 – Takım Kurma

 • D2 - Problem Tanımlama

 • D3 – Geçici Aksiyonlar

 • D4 - Kök Neden Analizi

 • D5 - Düzeltici Aksiyonların Seçilmesi

 • D6 – Düzeltici Aksiyonların Uygulanması

 • D7 – Önleyici Faaliyetler

 • D8 - Takımın Kutlanması

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar 8D nin adımlarını detay teknikleri de kullanarak uygulama becerisi kazanacaktır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm çalışanlar

 

SÜRE

1 Gün

8D.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page