top of page

AS 9100 : 2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi

C-19

Yönetim_Sistemleri.png

İÇERİK

AS 9100, Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) tarafından 2016 yılında (Rev D) revize edilmiştir. Havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların güvenilir ürün üretmeleri için gereksinimleri belirten bir kalite yönetim sistemi standartıdır. Ayrıca sivil ve askeri havacılık gereksinimlerini de içermektedir. Bu sektörlerdeki ürünleri tasarlayan, geliştiren ve üreten firmalar kendi yönetim sistemlerini bu standardın gerekliliklerine uygun hale getirdikten sonra tarafsız belgelendirme firmalarının denetimi sonrasında başarılı görülürlerse AS 9100 belgesi alarak sistemlerini tescil ettirebilirler.

 

Bu eğitimde AS 9100 standardının 2016 yılı revizyonundaki terminolojisi, prensipleri ve yeni yönetim anlayışı anlatılmakta, her bir maddesi için kuruluşlarda ne tür uygulamalar yapılması gerektiği örneklerle açıklanmaktadır. Bu revizyonla birlikte firmaların uygulaması zorunlu hale gelen birçok konu için eğitim esnasında katılımcıların örnek uygulamalar yapması sağlanmaktadır. Eğitimin içeriği :

0. Giriş

1. Kapsam

2. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar

3. Terimler ve tarifler

4. Kuruluşun Bağlamı

5. Liderlik

6. Planlama

7. Destek

8. Operasyon

9. Performans Değerlendirme

10. İyileştirme

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar AS 9100:2016 kalite yönetim sistemi standartlarının her bir maddesinin kuruluşlardan beklentilerini öğrenecek ve kendi kuruluşunda bu gereklilikleri uygulama yetkinliği kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

AS 9100 F-35.jpg
AS 9100 2016.PNG
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page