top of page

ISO 45001 : 2018 İSG Yönetim Sistemi Yasal Şartları ve Yönetmelikleri

C-6

Yönetim_Sistemleri.png

İÇERİK

Bu eğitimde ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının uygulanması esnasında kuruluşların faaliyetleri ile bağlantılı olarak uymakla yükümlü oldukları yasal şartlar ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmekte, bu yönetmeliklere uymak için yapmaları gereken uygulamalar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

ISO 45001 Law.jpg
 • İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

 • İş Kanunu

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları  Tebliği

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 • İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemeleri Hakkında Yönetmelik

 • Öğle Dinlenmesi Kanunu

 • İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 • Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 • Makina Koruyucuları Yönetmeliği

 • Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği  Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

 • Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

 • Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 • Tozla Mücadele Yönetmeliği

 • Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

 • İlkyardım Yönetmeliği

 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

 • İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak

 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esasları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar yukarıdaki yasa ve yönetmeliklerle ile ilgili yetkinlik kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardını uygulamakla yükümlü olan tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page