top of page

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yön. Sis. Temel Şartları ve İç Denetçi

C-9

Yönetim_Sistemleri.png

İÇERİK

Bu eğitim ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27002 Standardı temel alınarak hazırlanmıştır.
Eğitimde ISO 27001:2013 Ana Maddeleri, Ek-A’nın kurum bilgi varlıkları ve riskleri ile ilişkisi ele alınarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulması için gerekli bilgilendirme yapılmakta ve iç denetim ile ilgili detaylar anlatılmaktadır. Eğitimin İçeriği :

27001 Resim2.jpg
 • Bilgi Güvenliği Nedir?

 • BGYS’nin Kazanç ve Amacı

 • ISO 27001 standardının gereksinimleri

 • İyi Bir BGYS İçin Kritik Başarı Faktörleri

 • BGYS Standardının Tarihçesi

 • Anahtar Standartlar

 • BGYS dokümantasyon yapısı

 • Bilgi Güvenliği Politikası

 • BGYS Prosedürleri

 • BGYS kontrolleri

 • Kurumsal Güvenlik

 • Bilgi Güvenliği Denetimi Nedir?

 • Denetim Terim ve Tanımları

 • Denetim Türleri

 • Denetim Neden Yapılır?

 • İç Denetimin Kazançları

 • Denetçilerin genel Tanımı, Bilgi ve Yetkinlik İhtiyaçları

 • Denetçinin Bulunması Gereken Özellikleri, Tavırları

 • Denetçide Bulunmaması Gereken Özellikleri, Tavırları

 • Denetçinin Davranışları

 • Denetlenenin Davranışları

 • Denetim Sıklıklarının Belirlenmesi

 • İç Denetim Süreci

 • Denetim Hazırlıkları

 • Denetimin Planlanması

 • Denetim Kontrol / Soru Listelerinin Hazırlığı (Örnek Soru Listenin İncelenmesi)

 • Denetimin Gerçekleştirilmesi

 • Açılış Toplantısı

 • Denetim Teknikleri

 • Denetimin Kontrol Edilmesi

 • İç Denetimde Dikkat edilecek Hususlar

 • Denetimin Uygulama Esasları

 • Uygunsuzlukların Tespiti ve Kayıt Altına Alınması

 • Vaka Çalışmaları

 • Kapanış Toplantısı

 • Denetimin Raporlanması, DÖF Kayıtlarının Oluşturulması

ISO 27001 2013.PNG

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının her bir maddesinin kuruluşlardan beklentilerini öğrenecek ve kendi kuruluşunda bu gereklilikleri uygulama yetkinliğinin yanısıra iç denetim yapabilme yetkinliği de kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm Sektörlerdeki Çalışanlar

SÜRE

3 Gün

İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page