top of page

Tasarımda 6 Sigma - DFSS

B-12

Yalın 6 Sigma küçük.png

İÇERİK

Mevcut ürün veya süreçte 6 sigma metodu DMAIC adımlarıyla yönetilmektedir. Yeni bir ürün ve süreç tasarım aşamasında ise ürüne veya sürece ait veri olmadığından DMAIC adımları ihtiyaca cevap verememektedir. Bu eğitimle yeni bir ürün veya süreç tasarımında analiz ihtiyaçlarını ortadan kaldıracak olan Tasarımda 6 Sigma metodunun (DFSS - Design for Six Sigma) DCOV adımlarına ait araçlar anlatılmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • DCOV adımları

 • Pugh Matris

 • Hata modu – fonksiyon ilişkisi

 • Boundry diyagram – Interface Matris - Fonksiyon Diyagramı

 • Noise ve P-Diagram

 • Tasarım D-FMEA

 • Robust Engineering Dizayn

 • Transfer fonksiyonu oluşturma

 • Cevap yüzeyi metodu

 • Lineer olmayan regresyonlar - İkili lojistik regresyonlar

 • Tasarım doğrulama testleri ve örnek sayısı ilişkisi

 • Weibull Reliability (Güvenilirlik) analizi

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • DCOV adımlarını anlamak

 • Tasarımda uygulanacak araçların anlaşılması ve uygulama pratiği kazanmak

 • Tasarım FMEA ile Boundry diyagram-P diyagramı ilişkisini anlamak

 • Sınırlı bir veri grubuyla analizler yapmak (Non-Linear Regression)

 • Weibull Reliability (Güvenilirlik) analizini yapabilmek

 • Üretilebilirlik için tasarım yapmak

 

KATILIMCI PROFİLİ

Ar-Ge bölümündeki her seviye yöneticiler ve Ar-Ge mühendisleri

 

SÜRE

5 Gün

DFSS3.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page