top of page

İstatistiksel Teknikler (Minitab ile) - Temel Seviye

B-8

Yalın 6 Sigma küçük.png

İÇERİK

Günümüzde veriye dayalı karar vermek işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim, çalışanların işletmelerdeki verileri analiz ederken veya bir problemi çözerken Nicel ve Nitel verilerde temel istatistiksel araçların ve grafiklerin etkin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar. Bu amaçla farklı örnekler üzerinden Minitab programı yardımıyla örnek uygulamalar yapılarak sonuçlar yorumlanmaktadır. Bu eğitimle çalışanlar konulara analitik yaklaşımlar getirerek firmanın gelişimine ve kendi gelişimlerine katkıda bulunurlar.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Minitab’e giriş 

 • Proses kararlılığı ve yeterliliği

 • Nicel verilerde merkezi eğilim göstergeleri 

 • Nicel verilerde değişkenlik göstergeleri

 • Normal dağılımın önemi ve uygunluk testi 

 • Nitel-nicel verilerde histogram, nokta gösterim ve kutu grafiği

 • Nicel-nicel verilerde ilişki grafiği 

 • Nitel-nitel verilerde pareto, bar ve pasta grafiği

 • Gün bazlı detaylı eğitim programı ayrıca verilmektedir. 

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Nicel ve nitel veri tiplerini belirleme

 • Uygun veri analiz metodlarını seçme

 • Temel istatistik kavramları yorumlama

 • Analiz sonucunu doğru yorumlama

 • Veriye dayalı karar verebilme

 • Uygun grafik seçimi ve kullanımı

 

KATILIMCI PROFİLİ

Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

SÜRE

2 Gün

Temel_Ä°statistiksel_Teknikler.png
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page