top of page

Deney Tasarımı (DOE) - Temel Seviye

B-10

Yalın 6 Sigma küçük.png

İÇERİK

Bu eğitimde, faktör, seviye, tekrar, deney sayısı, çözünürlük gibi deney tasarımının temel kavramlarını anlatılmaktadır. Girdiler(X) ve çıktılar(Y) arasındaki neden-sonuç ilişkisini etkin ve verimli şekilde incelenmesini sağlayan yaklaşım olan deney tasarımı tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Deney tasarımının felsefesi, planlaması, deneyin yapılması ve sonuçlarının yorumlanması aşamalarını içermektedir.

 

Girdi sayıları ve seviyeleri arttıkça artan deney sayılarıyla nasıl başedileceği anlatılmaktadır.

Kaynakların verimli kullanılarak daha az veri ile daha çok bilgi alınmasına yardımcı olunur. Optimum faydayı elde edecek şekilde çıktının nasıl optimize edileceği anlatılmaktadır. Deneyin planlanması, analizi Minitab yardımıyla yapılmakta ve değişik örneklerle ve grup çalışmalarıyla (Mancınık, Helikopter) sonuçlar yorumlanmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Deney tasarımı felsefesi

 • Ana etki ve etkileşim kavramı

 • Tam faktöryel deneyler

 • Çıktının optimize edilmesi

 • 2K faktöryel deneyler

 • Bloklama ve merkez nokta ilave etme ve analizi

 • Etkilerin çakışması ve deneyin çözünürlüğü

 • Kesirli faktöryel deneyler

 • Cevap yüzeyi deneyleri

 • Kontur ve yüzey grafikleri

Gün bazlı detaylı eğitim programı ayrıca verilmektedir. 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Sonuçları en fazla etkileyen sebepleri bulmak ve bunları optimize etmek

 • Tecrübeyle beraber gelen önemli görülen sebeplerin gerçekten önemli olup olmadığını göstermek

 • Minimum kaynakla maksimum bilgiyi elde etmek

 • Gerekli ve gereksiz girdileri bularak kaynakları etkin kullanmak

 • Üretilebilirlik için tasarım yapmak

 

KATILIMCI PROFİLİ

Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

 

SÜRE

4 Gün

Deney_Tasarımı_-_Temel_Seviye.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page