top of page

Deney Tasarımı (DOE) - İleri Seviye

B-11

Yalın 6 Sigma küçük.png

İÇERİK

Girdiler(X) ve çıktılar(Y) arasındaki neden-sonuç ilişkisini etkin ve verimli şekilde incelenmesini sağlayan yaklaşım olan deney tasarımının ileri seviye metodları ele alınmaktadır. Çoklu çıktı optimizasyonun nasıl yapılacağı örnekleriyle anlatılmaktadır.Nicel girdi ve çıktılarda kullanılan doğrusal regresyonlara ilave olarak Nitel çıktı durumunda ilişkinin kurulacağı araç olarak ikili lojistik regresyonlar anlatılmaktadır. Hangi durumlarda Taguchi ve Karışım deneylerine ihtiyaç duyulacağı ve detayları içerilmektedir.

Eğitim boyunca konular Minitab yardımıyla örnek veriler üzerinden analiz edilerek değerlendirilmektedir.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Nested anova

 • Bağımsız istenilirlik fonksiyonu, ağırlık, önem ve birleşik istenilirlik fonksiyonu

 • Çoklu çıktı optimizasyonu

 • Robust tasarım ve Taguchi metodu

 • Karışım tasarımları

 • Doğrusal ve lojistik regresyon farkları, ODDS sayısı ve oranı

 • İkili lojistik regresyonlar

Gün bazlı detaylı eğitim programı ayrıca verilmektedir. 

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Sonuçları en fazla etkileyen sebepleri bulmak ve bunları optimize etmek

 • Tecrübeyle beraber gelen önemli görülen sebeplerin gerçekten önemli olup olmadığını göstermek

 • Minimum kaynakla maksimum bilgiyi elde etmek

 • Gerekli ve gereksiz girdileri bularak kaynakları etkin kullanmak

 • Üretilebilirlik için tasarım yapmak

 

KATILIMCI PROFİLİ

Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

 

SÜRE

3 Gün

Deney Tasarımı - İleri Seviye.gif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page