top of page

Problem Çözme Danışmanlığı

X-11

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Bu programın amacı firmalarda karşılaşılan problemleri çözmek için problemin ölçeği ile doğru orantılı olarak uygun problem çözme yönteminin seçilmesi ve uygun tekniklerin kullanılarak problemlerin çözülmesini sağlamaktır. Problemlerin çözümünde kullanılabilecek aksiyon yönetimi, düzeltici ve önleyici faaliyetler (DÖF), 8D, A3, 6 Sigma gibi yöntemlerin uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bunun için firmadaki kişiler problem çözme yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitildikten sonra seçilen belli sayıdaki problemler kurulan ekiplerle birlikte çözülür.

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

  • Problem çözme yöntemleri eğitimlerinin verilmesi (aksiyon yönetimi, düzeltici ve önleyici faaliyetler (DÖF), 8D, A3, 6 Sigma)

  • Problem çözme teknikleri eğitimleri

  • Problem çözme alt yapısının kurulması (talimat, form vb)

  • Önemli problemlerin seçilmesi 

  • Problem çözme ekiplerinin kurulması

  • Problemlerin çözülmesi

  • Çözülen problemlerin sunumu

DANIŞMANLIK SÜRESİ

2-4 Ay

Problem Çözme.png
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page