top of page

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

X-12

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Bu programın amacı; firmalarda temel insan kaynakları altyapılarının kurulmasıdır. Klasik personel yönetiminden İK yönetimine geçmek isteyen veya var olan insan kaynakları sürecini iyileştirmek isteyen firmalara yönelik bir danışmanlık programıdır. İnsan kaynakları sürecini iyi bir şekilde kuran ve işleten firmalar en değerli varlıkları olan çalışanlarını bu sayede en iyi şekilde seçer, geliştirir, yönetir ve firmada tutarlar.

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

  • Personel işe alım sürecinin kurulması / iyileştirilmesi

  • Personel özlük işlerinin iyileştirilmesi

  • Organizasyonel yapının iyileştirilmesi

  • Pozisyonların sadeleştirilmesi ve netleştirilmesi

  • Görev tanımlarının gözden geçirilmesi

  • İnsan kaynakları alt süreçlerinin göstergelerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi

  • Çalışan memnuniyet yönetim sisteminin kurulması / iyileştirilmesi

  • Eğitim yönetim sisteminin kurulması / iyileştirilmesi

  • Temel iş hukuku eğitiminin verilmesi

DANIŞMANLIK SÜRESİ

4 - 8 Ay

İnsan Kaynakları.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page