top of page

Ücret Yönetimi Danışmanlığı

X-15

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Şirketlerde her bir pozisyonun görev tanımının içeriğine göre değişen bir aralıkta maaş alması gerekir. Bu da ücret yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi ile mümkündür. Bu programda pozisyonların niteliğine, görev ve sorumluluk alanlarının genişliğine, firmayı dışarıda temsil etme durumuna, yönettiği bütçenin miktarına ve yönettiği pozisyonun zorluğuna göre kademeler belirlenir. Bu kademelere karşılık gelen maaş aralıkları oluşturulur. Sonrasında ise şirketin mevcut ücret sisteminin bu yeni sisteme uygun hale getirilmesi için bir yol haritası çizilir.

 

Yapılan çalışmalar genelde şu şekildedir :

 

  • Organizasyonel yapının gözden geçirilmesi

  • Pozisyonların sadeleştirilmesi ve netleştirilmesi

  • Ücretler için sektör araştırmasının yapılması

  • Firmanın ücret sisteminin gözden geçirilmesi

  • Ücret yönetim sisteminin kurulması (talimat, form vb)

  • Tüm pozisyonlar için ücret yönetim sisteminin uygulanarak kademelerin belirlenmesi

  • Tüm kademeler için ücret aralıklarının belirlenmesi

  • Mevcut ücret sisteminin yeni ücret sistemine dönüştürülmesi için bir yol haritasının çizilmesi

DANIŞMANLIK SÜRESİ

2-4 Ay

Ücret Yönetimi 2.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page