top of page

Satış Yönetimi Danışmanlığı

X-17

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Satış sürecinin iyi bir şekilde yönetilmemesi siparişlerin düzensizliği, sık sık düşük bedeller ile satış yapılması, cironun ve kârın azalarak pazar payının küçülmesine neden olabilmektedir. Firmalar bazen de  belli pazarlarda kendilerini son derece sıkışmış bir halde çetin bir rekabet içinde bulabilmektedirler. Satış yönetimi danışmanlık çalışmasında firmanın içinde bulunduğu pazarlardaki konumu ve satışları etkileyen tüm faktörler incelenerek uygun satış stratejileri oluşturulmakta, bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerek organizasyonel gerekse operasyonel pek çok çalışma yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

  • İşletmenin içinde bulunduğu pazarların ve konumunun araştırılması

  • Satış stratejilerinin geliştirilmesi

  • Bayii, toptancı, satış mağazaları zinciri, temsilciliklerle ilgili alt yapının kurulması veya iyileştirilmesi

  • Müşteri ve ürün gruplarının ayrılarak, gruba özel strateji ve satış uygulamalarının gerçekleştirilmesi

  • Satış süreci KPI larının oluşturulması, ölçülmesi ve hedefe ulaşması için iyileştirilmesi

  • Satış ekibinin motivasyonunun yönetilmesi

  • Bayii, toptancı, satış mağazaları zinciri ve temsilciliklerin motivasyonunun yönetimi

DANIŞMANLIK SÜRESİ

6 - 18 Ay

Satış Yönetimi.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page