top of page

Ar-Ge / Ür-Ge Proje Yönetimi Danışmanlığı

X-21

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Son yıllarda daha çok firma Ar-Ge / Ür-Ge faaliyetlerine odaklanmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise fason firma olmaktan çıkmak, kendi üreteceği ürünü kendi tasarlayarak daha fazla kâr elde edebilmek ve sektörde sağlam bir yer edinebilmektir. Bu danışmanlık programında firmalarda Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerinin alt yapısı oluşturulur ve gerçek projeler tanımlanan bu sürece göre devreye alınır.

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

 • Proje ekibinin oluşturulması

 • Ar-Ge ve Ür-Ge sürecinin oluşturulması (Süreç akış şeması, prosedür, talimat, form vb)

 • Proje ekibine aşağıda belirtilen sistematiklerle ilgili eğitimler verilmesi

 • Gerçek bir Ar-Ge veya ÜR-Ge projesinin devreye alınması

  • Projenin tanımlanması (kapsam, hedef, bütçe, ekip vb)

  • Proje ile ilgili saha/ön araştırma bilgilerinin incelenmesi

  • Benzer proje bilgilerinin incelenmesi (lessons learned)

  • DFMEA - Tasarım FMEA yapılması

  • QFD - Kalite fonksiyonları dağılımı çalışmasının yapılması

  • Rakip ürünlerle benchmark yapılması

  • Müşteri beklentilerinin netleştirilmesi

  • Konsept tasarım

  • Teknik şartların tasarımı

  • Ürün özelliklerinin tasarımı

  • Değer analizi

  • Ürün tasarımı doğrulama testleri (similasyon)

  • Numune üretimi

  • Ürün geçerli kılma testleri

  • Tasarım onayı alınması

DANIŞMANLIK SÜRESİ

4 - 8 Ay

R&D.png
Ar-Ge Ür-Ge Danışmanlığı4.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page