top of page

Preshane ve Kalıphane Danışmanlığı

X-26

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Preslerde kalıpla saca şekil verme birçok firmada var olan yaygın bir üretim prosesidir. Bu kadar yaygın olmasına karşın preshanelerin etkin ve verimli bir şekilde işletildiğini maalesef çoğu firma için söylemeyiz. Preshanelerdeki sıkıntılar genellikle kalıp tasarımı / imalatı, duruş sürelerinin çokluğu veya preslerin ayar problemlerinden kaynaklanmaktadır. Buna benzer birçok nedenden dolayı presler ya çok dur-kalk yapmakta ya da olması gereken hızda çalışmamaktadır. Bu danışmanlık programında sac kalıpların tasarımı, imalatı ve devreye alınmasının yanısıra var olan kalıpların iyileştirilmesi, standartlaştırılması, preslerin çevrim sürelerinin optimize edilmesi, preslerin etkin ve verimli işletilmesi gibi birçok konuyu içermektedir.

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

 • Sac pres kalıpları

  • Kalıp standartlarının belirlenmesi (Geometrik - alt parça kullanımı vb.)

  • Kalıp tasarımı

  • Kalıp imalatı

  • Kalıpların devreye alınması

 • Preshane ve kalıphane yönetimi

  • Etkinliğin (OEE) ve verimliliğin ölçülmesi​

  • Yalın üretim teknikleri ile etkinliğin ve verimliliğin iyileştirilmesi

  • Preshane'de çevrim süresini arttıran etkenlerin bulunarak iyileştirilmesi

   • Pres İyileştirmeleri​

   • Pres - Sürücü - Açıcı senkrenizasyonunun sağlanması

   • Kalıp iyileştirmeleri

   • Ayarların iyileştirilmesi

  • Kalıphane makina/ayar iyileştirmeleri ile kalıp imalat sürelerini kısaltma

  • Operasyon ve ayar talimatları ile standartlaştırmanın sağlanması

  • Kalite, İSG ve çevre ile uyumlu preshane ve kalıphane yönetiminin sağlanması

DANIŞMANLIK SÜRESİ

1 - 2 Yıl

Preshane.jpg
Preshane 1.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page