top of page

Toplam Üretken Bakım (TPM) Danışmanlığı

X-27

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Yalın üretimin en önemli tekniklerinden biri olan Toplam Üretken Bakım (TPM)'in amacı ; üretimde makina, ekipman, kalıp vb. kaynaklı oluşabilecek kalite hatalarının, duruşların, İSG risklerinin ve arızaların önlenmesidir. TPM ağırlıklı olarak üretim ve bakım bölümlerini ilgilendirmekle birlikte makinalarla / üretimle ilgili diğer bölümleri de içermektedir.  Bu danışmanlık çalışması kapsamında TPM çalışmalarında görev alacak bölüm çalışanlarına TPM eğitimleri verildikten sonra aşağıda belirtilen çalışmalar yapılarak iyileştirme ve standartlaştırma sağlanmaktadır. 

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

  • TPM ekibinin kurulması

  • TPM eğitiminin verilmesi

  • Üretimin etkinliğinin (OEE) ve verimliliğinin ölçülmesi

  • Planlı bakım sisteminin oluşturulması ve uygulanması

  • Kestirimci bakım sisteminin oluşturulması ve uygulanması

  • Otonom bakım sisteminin oluşturulması ve uygulanması

  • Kritik yedek parça sisteminin oluşturulması ve uygulanması

  • Bakım ile ilgili göstergelerin belirlenmesi, takibi ve iyileştirilmesi

DANIŞMANLIK SÜRESİ

6 Ay - 1 Yıl

TPM 2.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page