top of page

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

X-7

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Bu programın amacı; firmadaki tüm süreçlerin işleyiş şeklinin bütün sektörlerde geçerli İSG yönetim sistemi olan ISO 45001 : 2018 standardına uygun hale getirilmesidir. Firmaların ihtiyacına göre sistem baştan tasarlanabilir veya var olan sisteminiz iyileştirilebilir. İhtiyacın tam olarak belirlenebilmesi için ilk önce yarım günlük bir mevcut durum analizi gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise ilgili süreç sahipleri ile birlikte aşağıda belirtilen çalışmalar yapılır. Bütün süreçlerin kurulması / iyileştirilmesinin ardından firma denetime hazır hale gelir.

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

 • Proje ekibinin oluşturulması

 • Süreçlerin ve sahiplerinin belirlenmesi

 • Organizasyon şemasının gözden geçirilmesi

 • İlgili eğitimlerin verilmesi (ISO 45001, süreç yönetimi, iç denetçi, İSG yasal şartları vb.)

 • Süreçlerin tanımlanması (süreç şeması, prosedür, talimat, form vb.)

 • Süreçlerin göstergelerle ölçülmesi ve iyileştirme planlarının hazırlanması

 • İSG risklerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi

 • İSG yasal yükümlülüklerine uyum

 • Acil durum yönetimi

 • İzinler

 • İç denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması

 • YGG sunumunun hazırlanması ve sunulması

DANIŞMANLIK SÜRESİ

4 - 8 Ay

ISO 45001 1.jfif
ISO 45001 3.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page