top of page

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Danışmanlığı

X-9

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Bu programın amacı; firmadaki tüm süreçlerin işleyiş şeklinin bütün sektörlerde geçerli müşteri memnuniyeti yönetim sistemi olan ISO 10002 : 2018 standardına uygun hale getirilmesidir. Firmaların ihtiyacına göre sistem baştan tasarlanabilir veya var olan sisteminiz iyileştirilebilir. İhtiyacın tam olarak belirlenebilmesi için ilk önce yarım günlük bir mevcut durum analizi gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise ilgili süreç sahipleri ile birlikte aşağıda belirtilen çalışmalar yapılır. Bütün süreçlerin kurulması / iyileştirilmesinin ardından firma denetime hazır hale gelir.

 

Yapılan çalışmalar genelde şu şekildedir :

 

 • Proje ekibinin oluşturulması

 • Süreçlerin ve sahiplerinin belirlenmesi

 • Organizasyon şemasının gözden geçirilmesi

 • İlgili eğitimlerin verilmesi (ISO 10002, süreç yönetimi, iç denetçi vb.)

 • Süreçlerin tanımlanması (süreç şeması, prosedür, talimat, form vb.)

 • Süreçlerin göstergelerle ölçülmesi ve iyileştirme planlarının hazırlanması

 • Rehber prensiplerin tüm organizasyonda anlaşılması

 • Şikâyetleri ele alma çerçevesi

 • Planlama ve tasarım

 • Şikâyetleri ele alma prosesinin çalıştırılması

 • Sürdürme veya iyileştirme

 • İç denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması

 • YGG sunumunun hazırlanması ve sunulması

DANIŞMANLIK SÜRESİ

2 - 4 Ay

ISO 10002 3.jpg
ISO 10002 1.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page