top of page

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

X-10

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

Bu programın amacı; firmadaki tüm süreçlerin işleyiş şeklinin bütün sektörlerde geçerli enerji yönetim sistemi olan ISO 50001 : 2018 standardına uygun hale getirilmesidir. Firmaların ihtiyacına göre sistem baştan tasarlanabilir veya var olan sisteminiz iyileştirilebilir. İhtiyacın tam olarak belirlenebilmesi için ilk önce yarım günlük bir mevcut durum analizi gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise ilgili süreç sahipleri ile birlikte aşağıda belirtilen çalışmalar yapılır. Bütün süreçlerin kurulması / iyileştirilmesinin ardından firma denetime hazır hale gelir.

 

Yapılan çalışmalar genelde şu şekildedir :

 

 • Proje ekibinin oluşturulması

 • Süreçlerin ve sahiplerinin belirlenmesi

 • Organizasyon şemasının gözden geçirilmesi

 • İlgili eğitimlerin verilmesi (ISO 50001, süreç yönetimi, iç denetçi vb.)

 • Süreçlerin tanımlanması (süreç şeması, prosedür, talimat, form vb.)

 • Süreçlerin göstergelerle ölçülmesi ve iyileştirme planlarının hazırlanması

 • Türkiye’de yasal şartlar ve enerji tüketimi

 • TEP kavramının tüm organizasyon tarafından anlaşılması

 • ISO 50001 standardına genel bakış

 • ISO 14001 ve ISO 45001 standartları ile etkileşim

 • Enerji tükeimlerinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi

 • İç denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması

 • YGG sunumunun hazırlanması ve sunulması

DANIŞMANLIK SÜRESİ

3 - 6 Ay

ISO 50001 5.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page