top of page

Performans Yönetim Sistemi

D-2

İnsan Kaynakları.jpg

İÇERİK

Şirketin vizyonuna ulaşabilmesi için yıllık hedeflerine ulaşması gerekir. Şirketin yıllık hedeflerinin bölüm (süreç) hedeflerine ve bireysel hedeflere dönüştürülüp ölçülmesi çok önemlidir. Diğer taraftan PYS nin kurulması, firmalarda adaletli bir çalışma ortamı sağlayarak terfi ve prim sistemlerinin de alt yapısını oluşturmaktadır. Bu eğitimde katılımcılar PYS nin sağlıklı bir şekilde kurulması ve işletilmesi için önemli detaylara hakim olacaklardır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Performans değerlendirmenin amaçları

 • Performans değerlendirme araçları

 • Performans değerlendirme metodları

 • BSC ölçüm sisteminin tanıtılması

 • Performans ve yeterlilik ilişkisi

 • Kurumsal hedefler ile bireysel hedefler arasındaki ilişki

 • Şirket stratejisinin anlaşılması

 • Şirket hedeflerinin departman/bölüm hedeflerine dönüştürülmesi

 • Şirket hedeflerinin anlaşılması

 • Şirket hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi

 • Ara dönem ölçümlenmesi & hedef revizyonu

 • Ara dönem değerlendirmeleri

 • Yıl sonu değerlendirmesi & geri bildirim görüşmeleri

 • PYS’nin iş sonuçlarına etkisi

 • PYS’nin kurum karlılığına etkisi

 • PYS’nin çıktılarının çalışan motivasyonuna ve devamlılığa etkisi

 • PYS çıktılarına göre eğitim programlarının dizayn edilmesi

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar performans yönetim sisteminin kurum stratejileriyle olan etkisini görebilecek değerlendirme çıktılarının çalışanların gelişimi ve kurumun hedeflerini başarmasıyla olan ilişkisini değerlendirebileceklerdir. Ayrıca PYS nin ölçme aracı olmakdan daha çok bir yönetim aracı olarak nasıl kullanılabileceğinin fark edeceklerdir.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Firmaların orta ve üst düzey yöneticileri ile İK çalışanları

SÜRE

2 Gün

Performans_Yönetimi1.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page