top of page

Personel Özlük İşleri ve Bordro

D-4

İnsan Kaynakları.jpg

İÇERİK

Şirketlerde personelin işe alımından itibaren, özlük işlemlerinin uygun şekilde yapılması, personel bilgilerinin şirketin ve ilgili devlet kurumlarının programlarına girilmesi ve kayıtların saklanması yasal bir zorunluluktur. Bu çalışmalar esnasında yapılacak uygunsuzluklar ceza veya tazminat ödeme yükümlülüğü ile sonuçlanabilmektedir. Bu eğitimde personel özlük işlemlerinin ve bordronun güncel mevzuata uygun şekilde yapılması için gerekli bilgiler örnekleri ile birlikte detaylıca anlatılmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Personel Özlük İşleri

  • Personel özlük işlerinin amacı ve personel özlük dosyasında bulunması gerekenler,

  • İş sözleşme türleri ve önemleri,

  • İkale sözleşmesi nedir, hangi durumlarda kullanılmalıdır?

  • Resmi bildirimler ve bildirimlerin zamanında yapılmasının önemi (sgk, işkur, resmi kurumlar)

  • İşe giriş ve işten çıkış bildirgesi nedir? Nasıl verilir?

  • İzin türleri ve yıllık ücretli izin

  • Fazla çalışma muvafakatnamesi nedir?

  • İş kazası nedir? Bildirim süreçleri nasıldır?

  • İbraname nedir, hangi durumlarda kullanılır?

  • 4857-5510 sayılı kanunlara göre idari para cezaları

 • Bordro

  • Bordro nedir? Ücret pusulası nedir?

  • Bordroda asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?

  • Puantaj nedir, ne işe yarar?

  • Hafta tatili, genel tatil, fazla mesai çalışmalarında puantaj ve hesaplaması nasıl olmalıdır?

  • Yıllık izin hesabı

  • Asgari geçim indirimi (AGİ)

  • Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı

  • Bordro hazırlama uygulamaları (asgari ücretli, asgari ücret ile tavan ücret arasında geliri olan ücretli, SGK tavan ücretinin üzerinde geliri olan ücretli ve saat ücretli çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması)

  • Aylık prim hizmet bildirgesi ve muhtasar beyannamesinin hazırlanması (1003B)

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar personel özlük işlemleri ile bordroların mevzuata uygun şekilde yapılması, bilgilerin şirketin ve ilgili devlet kurumlarının programlarına girilmesi ve kayıtların saklanması ile ilgili yetkinlik kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Firmaların İK, personel ve muhasebe bölümü çalışanları

 

SÜRE

2 Gün

Bordrolama3.png
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page