top of page

İnsan Kaynaklarında Ölçümleme

D-8

İnsan Kaynakları.jpg

İÇERİK

İnsan kaynakları süreçlerinde sürdürülebilir başarı elde edilebilmesi için süreçlerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi esastır. Bunu için de sayısal değerlerle düzenli şekilde ölçülüp, raporlanmalı ve iyileştirilmelidir. İnsan Kaynakları sürecinin etkili bir şekilde yönetimini amaçlayan organizasyonlar, çalışanlardan ve müşterilerden elde edilen geri bildirimlerle oluşturulan raporlamalar ile bir yandan iç ve dış kaynakların daha etkili ve verimli yönetilmesini sağlarken, diğer yandan iş gücüyle ilgili maliyetlerin düşürülmesine de katkı sağlarlar.

Yetenek ve kaynak yönetimi, çalışanlara ait eğitim vb. temel bilgiler ile çalışan davranışlarına ait veriler, insan kaynakları departmanlarının kararlarını doğrudan etkileyen unsurlardan bazılarıdır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

  • İK’da pazarlama nedir?

  • En iyi pazarlama rakamlarla yapılır.

  • Ölçmek neden önemlidir?

  • Neleri ölçmeliyiz?

  • İşe alımda ölçümleme

  • Eğitimde ölçümleme

  • Yetenek yönetiminde ölçümleme

  • İş gücü planlamasında ölçümleme

  • Ücretlendirmede ölçümleme

  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde ölçümleme

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar firmalarında İK süreçleri ile ilgili verilerin toplanması ve ölçümlenmesi ile ilgili detaylı bilgilere sahip olacaklardır. Bu bilgilere dayanarak İK süreçlerinde yapılabilecek iyileştirmelerle ilgili önemli ipuçları elde edeceklerdir.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Firmaların İK yöneticileri ve çalışanları

 

SÜRE

1 Gün

Insan_Kaynaklarinda_Olcümleme2.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page