top of page

Eş Zamanlı Mühendislik ve Proje Yönetimi

F-11

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Kapsamı ve bütçesi açıkça belirlenmiş planlı ve rutin dışı aktiviteler “Proje” olarak tanımlanmaktadır. Yeni bir ürünün geliştirilmesi ve devreye alınması sürecinde geleneksel yaklaşımda ilgili departmanlar sırasıyla kendi üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Bu da devreye alma sürecini hem uzatmakta hem de küçük değişikliklerde bile büyük zaman israflarına yol açmaktadır. Eş Zamanlı Mühendislik yaklaşımı ürünlerin dizaynından pazara sunuma kadar geçen sürenin kısaltılmasını hedefler.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Eş Zamanlı Mühendislik kavramı

 • Eş Zamanlı Mühendisliğin Tarihçesi

 • Eş Zamanlı Mühendisliği Temel İlkeleri

 • Geleneksel yaklaşım ile Eş Zamanlı Mühendislik yaklaşımı arasındaki farklar

 • 5 Gate Model/Stage Gate Model

 • Kalite Fonksiyonları Geliştirme (QFD)

 • Proje Yönetimi ve Eş Zamanlı Mühendislik  

 • Organizasyon Yapısı

 • Proje konusunun tanımlanması 

 • Proje çıktılarının belirlenmesi

 • Proje hedeflerinin tespiti

 • Proje risklerinin analizi

 • Proje kaynaklarının belirlenmesi

 • Proje faaliyet ağacının oluşturulması (WBS)

 • Gantt şeması

 • RACI tablosu

 • Kritik yol metodu (CPM)

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, projelerin zamanında tamamlanması, hedeflenen maliyeti aşmaması ve doğru çıktıları elde etmesini sağlamak için proje yönetme yetkinliği kazanacaktır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Projelerde görev alan tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

Proje_Yönetimi1.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page