top of page

Yaratıcı Problem Çözme Tekniği - TRIZ

F-12

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Artık şirketlerin değeri sabit kıymet ve taşınmazların parasal büyüklüğünden çok, yeniyi bulma, farklı olanı keşfetme yeteneğine göre belirlenmektedir. Tüm kurum ve kuruluşlar çalışanlarının YARATICILIK yeteneğini ortaya çıkararak, ürün geliştirme süreçlerinde katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

TRIZ metodolojisi ile çalışanlarınızı Yaratıcılık Yetenekleri’ni sistematik ve bilimsel yaklaşımları kullanarak arttırmaları doğrultusunda yönlendirebilirsiniz. Dünyada var olan patentlerin, nasıl geliştirilebildiğini hayretle izleyeceksiniz.

TRIZ uygulaması yapılacak projelerin seçimi öncesinde TRIZ’in uygulama alanlarının ve etkinliğinin öğrenilmesini amaçlamaktadır. Yöneticilerin inovasyon yatırımlarına ve Ar-Ge çalışmalarına yön verebilmeleri sağlanmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

  • Günümüz Endüstrisinde Yaratıcılık ve İnovasyonun Yeri

  • Yaratıcı Düşünmenin Algoritmaları

  • İnovasyon Kültürü ve İnovasyon Yapma Metodolojileri

  • Hızlı ve Yaratıcı Düşünme Aracı TRIZ’in Temel Felsefesi

  • TRIZ Araçları ile Buluşa Giden Yolculuk

  • TRIZ araçları ile Örnek Problem Çözümleri

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, yaratıcılık yeteneğini kullanarak, ürün geliştirme süreçlerinde katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşma yetkinliği ve sistematik ve bilimsel yaklaşımları kullanarak problemlere yaratıcı çözümler bulma yetkinliği kazanacaktır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

Triz2.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page