top of page

Ürün Güvenliği ve Ürün Sorumluluğu

F-13

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Piyasaya arz edilecek ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir. Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder.

Ürün Güvenliği Yönetimi ; yukarıda bahsedilen gereklilikleri sağlayan güvenli ürünü elde etmek için yapılan çalışmalardır. Üretimin tüm aşamalarında bir güvenlik kültürü oluşturulması, potansiyel tehlikelerin azaltılması için mühendislik, üretim ve yönetim etkinliğinin arttırılmasıdır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Ürün Güvenliği ve Ürün Sorumluluğu Nedir?

 • Ürün Güvenliği Yönetimi

 • Güvenlik ve Risk Yönetimi Kavramı

 • Ürün Güvenliğinde İletişim & Eskalasyon Politikaları

 • Risk Yönetimi Çalışmaları

 • Güvenlik Yönetimi

  • Stratejiler , Eğitim , Şikayet Yönetimi , PPAP

 • Ürün Geliştirme

  • Özel Karakteristiklerin Tanımlanması & Onay

 • Üretim & Ürün Güvenliği

  • Kritik proseslerin onaylanması & doğrulanması

  • Kritik proseslerin tanımlanması

 • Tedarikçi Yönetimi

  • Tedarikçi Ürün Güvenliği Denetimi

  • Tedarikçilerde güvenli parçalar

  • Ürün Gerekliliklerinin tedarikçilere transfer gereklilikleri

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar Ürün Güvenliği konusunda bilgi sahibi olacak, ürünün yaşam döngüsü boyunca ürün güvenliği risklerini tespit etme ve yönetme yetkinliği kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Ürün Güvenliği sorumluluğunu taşıyan tüm Kalite, Ar-Ge, Üretim, Satın Alma, Satış, Lojistik bölümü çalışanları

 

SÜRE

1 Gün

Ürün Güvenilirliği.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page