top of page

Güvenilirlik (Reliability) Analizi

F-16

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Bu eğitimle, bir ürünün ya da sistemin belirlenmiş durumlarda kendi fonksiyonlarını yeterince sağlayabilme kabiliyetinin bir ölçüsü olan Güvenilirlik (Reliability) analizi anlatılmaktadır. Güvenilirlik zaman ve kalitenin bir fonksiyonu olup ürünün veya sistemin tasarlandığı şekilde ne kadar süre çalışacağı ile ilgilenir. Bu bakış açısını kazandırmayı amaçlayan Reliability eğitimi Minitab yardımıyla örneklerle anlatılmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları : 

 • Güvenilirlik nedir?

 • Kalite ve fonksiyon ilişkisi

 • İdeal Küvet eğrisi ve farklı ürünlerde uygulamaları

 • Sağdan sansürlenmiş ve tam veriler

 • Rasgele (Soldan-Aralık) sansürlenmiş ve tam veriler

 • Parametrik dağılım testleri

 • Parametrik olmayan dağılım testleri

 • Hata (fonksiyonu yerine getirememe) olasılığı

 • Güvenilirlik olasılığı

 • Şartlı Güvenilirlik

 • Hızlandırılmış testlerde Probit Analizi

 • Kompleks sistemlerin güvenilirlik analizi

 • Minitab ile güvenilirlik analizleri

 • Yıllık tetkik planı hazırlama uygulaması

 • Tetkik senaryosu uygulaması

 • Tetkik vakaları uygulaması

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Sağdan sansürlenmiş ve Tam veriler için analiz yapmak

 • Rasgele (Soldan-Aralık) sansürlenmiş ve Tam veriler için

 • Ürün ve sistem ömrünü (küvet eğrisi) tahmin etmek

 • Farklı dağılım fonksiyonlarını tanıma ve uygun fonksiyonu seçme

 • Parametrik olmayan dağılımlarla başetme

 

KATILIMCI PROFİLİ

Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

 

SÜRE

1 Gün

Güvenilirlik_(Reliability)_Analizi2.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page