top of page

Tasarımda Hata Türü ve Etkileri Analizi (D-FMEA)

F-2

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Herhangi bir hizmet veya ürünün tasarımından üretimine ve müşteriye sunumuna kadar geçen sürede oluşan hatalar, istenmeyen bir durumdur. Ancak; tasarlayan insan olduğunda hata kaçınılmazdır. Asıl problem, hatalardan ders almamak ve hatayı tekrarlamaktır. Problemin nedeni ise hatanın önlenememesidir. Bu açıdan bakıldığında, hata müşteriye yansımadan önce çözümlenir ise, firmanın pazar kaybı dolayısı ile göğüslemesi gereken maliyeti azaltacağı kuşkusuzdur. Diğer taraftan üründe oluşan hatanın mümkün olduğunca erken aşamalarda (özellikle Ürün Dizaynında) ortadan kaldırılması, maliyetlerini minimize edecektir. Hata Türü ve Etkileri Analizi bu anlayışla ortaya çıkmıştır. Orijini kalitenin güvenirlik olarak algılandığı roket, uçak ve nükleer santral üretimine dayanan bir metottur. FMEA; hatanın ortaya çıkmadan önce analizine ve önlenmesine odaklanır. 

Eğitimin içeriği, Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu (AIAG) ve Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından yayınlanan FMEA kitapçığı baz alınarak hazırlanmıştır ve revizyonu takip edilerek sürekli olarak güncel tutulmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Ürün Geliştirme Sürecinde FMEA’nın Konumu

 • FMEA’nın Tanımı ve Tarihçesi

 • FMEA Türleri

 • D-FMEA Uygulama Adımları

 • Potansiyel Hata Türlerinin Tanımlanması

 • Özel Karakteristikler ve FMEA’daki Yeri

 • Hata Şiddetinin Değerlendirilmesi

 • Hata Nedenlerinin Tespiti

 • İlişki Diyagramı

 • Kontrol Yöntemlerinin Saptama Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

 • Risk Öncelik Hesabı

 • Önleyici Faaliyetlerin Tespiti

 • Poka Yoke Uygulamaları

 • Önlemler Sonrası Risk Değerlendirme

 • FMEA Kontrol Planı İlişkisi

 • D-FMEA Dokümanları

 • D-FMEA Uygulaması için Önemli İpuçları

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, tasarım aşamasında FMEA tekniğini doğru yöntemlerle uygulama yetkinliği kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Yeni ürün devreye alma çalışmasına katılan tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

FMEA AIAG VDA 1st Rev.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page