top of page

Proseste Hata Türü ve Etkileri Analizi (P-FMEA)

F-3

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Herhangi bir hizmet veya ürünün tasarımından üretimine ve müşteriye sunumuna kadar geçen sürede oluşan hatalar, istenmeyen bir durumdur. Ancak; prosesi tasarlayan ve üreten insan olduğunda hata kaçınılmazdır. Asıl problem, hatalardan ders almamak ve hatayı tekrarlamaktır. Problemin nedeni ise hatanın önlenmemesidir. Bu açıdan bakıldığında, hata müşteriye yansımadan önce çözümlenir ise, firmanın pazar kaybı dolayısı ile göğüslemesi gereken maliyeti azaltacağı kuşkusuzdur. Diğer taraftan üründe oluşan hatanın mümkün olduğunca erken aşamalarda (özellikle Proses tasarımında) ortadan kaldırılması, maliyetlerini minimize edecektir. Hata Türü ve Etkileri Analizi bu anlayışla ortaya çıkmıştır. Orijini kalitenin güvenirlik olarak algılandığı roket, uçak ve nükleer santral üretimine dayanan bir metottur. FMEA; hatanın ortaya çıkmadan önce analizine ve önlenmesine odaklanır.

 

Eğitimin içeriği, Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu (AIAG) ve Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından yayınlanan FMEA kitapçığı baz alınarak hazırlanmıştır ve revizyonu takip edilerek sürekli olarak güncel tutulmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • FMEA Türleri ve Süreci

 • Planlama ve Hazırlık

 • Ekip Üyelerinin Seçilmesi

 • Workshop Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi

 • FMEA Formlarının Tanıtımı

 • Olası Hata Türlerinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu

 • 5N1K Yöntemi

 • Olası Hata Etkilerinin Tahmin Edilmesi

 • Olası Hata Etkilerinin Şiddetinin Belirlenmesi

 • Olası Hata Analizleri

  • 5 Neden Analizi

  • İlişki Diyagramı

  • Balık Kılçığı Diyagramı

  • Ağaç Diyagramı

 • Hata Nedenlerinin Olasılıklarının Belirlenmesi

 • Hata Saptama kabiliyetinin Belirlenmesi

 • Risk Öncelik Sayısının Belirlenmesi

 • Aksiyonların Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi

 • Gerçekleştirilen Aksiyonlar sonrası tekrar Risk Öncelik Sayısının Belirlenmesi

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, üretim prosesinin tasarlanması aşamasında FMEA tekniğini doğru yöntemlerle uygulama yetkinliği kazanacaktır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Yeni ürün devreye alma çalışmasına katılan tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

FMEA AIAG VDA 1st Rev.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page