top of page

Makina için Hata Türü ve Etkileri Analizi (M-FMEA)

F-4

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Müşteriye yapılan sevkiyatlarda yaşanan gecikmeler ve sonrasında gelen müşteri memnuniyetsizliklerinin temel sebeplerinden biri makinelerin arızalanması nedeni ile yaşanan duruşlar veya makine parametrelerinin üretim sırasında değişmesi sonucu yaşanan kalitesizliklerdir. Arızalanan makineleri yeniden çalışır duruma getirmek için çabalayan bakım ekipleri asıl yapmaları gereken bakım faaliyetlerine odaklanamamaları sebebi ile hem “tamir” ekibine dönüşmekte hem de bakımcı kabiliyetlerini yitirmektedirler.

Bu perspektiften bakıldığında, makinelerin çalışanları değil, çalışanların makineleri yönetebilmeleri için makinelerde yaşanabilecek arızaların analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerinin belirlenmesi, yani Makine FMEA (MFMEA) yönteminin uygulanması ve işletmelere sistem olarak yerleştirilmesi gerekmektedir.

 

Eğitimin içeriği, Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu (AIAG) tarafından yayınlanan Machinery FMEA kitapçığı baz alınarak hazırlanmıştır ve revizyonu takip edilerek sürekli olarak güncel tutulmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Yalın üretim ve TPM’e genel bakış

 • FMEA’nın tanımı ve tarihçesi

 • FMEA türleri

 • FMEA uygulama adımları

 • Potansiyel hata türlerinin tanımlanması

 • Özel karakteristikler ve FMEA’daki yeri

 • Hata etkisinin ve şiddetinin değerlendirilmesi

 • Hata nedenlerinin ve olasılıklarının değerlendirilmesi

 • İlişki diyagramı, Balık kılçığı analizi

 • Kontrol yöntemlerinin ve kabiliyetinin değerlendirilmesi

 • Risk öncelik hesabı

 • Önleyici faaliyetlerin tespiti

 • Önlemler sonrası risk değerlendirme

 • MFMEA otonom ve planlı bakım ilişkisi

 • MFMEA uygulaması için önemli ipuçları

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, makine kaynaklı duruşların veya hataların ekip çalışması ile MFMEA tekniği kullanılarak analiz edip, önlenebilmesini sağlama yetkinliği kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Üretim prosesini iyileştirmekle görevli tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

MFMEA 2nd Rev.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page