top of page

İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)

F-6

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

İstatistiksel metotlar, yeni bir ürün devreye alırken prosesimizin uygun parça üretme yeteneğini analiz etmek veya serideki prosesimizi kontrol altında tutmak için kullanılmaktadır. ISO 9001 ve IATF 16949 gibi kalite yönetim sistemleri standartları istatistiksel yöntemlerin bu amaçla kullanılmasını firmalara zorunlu kılmaktadır. Bu eğitim, İstatistiksel Proses Kontrol uygulamalarını detaylı olarak ele almaktadır. Kolay takip edilebilir içeriği ve uygulamaları ile istatistiğin detaylarında kaybolmadan sadece gerekli seviyede istatistik bilgisi ile konular ele alınmaktadır.

 

Eğitimin içeriği, Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu (AIAG) tarafından yayınlanan İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) kitapçığı baz alınarak hazırlanmıştır ve revizyonu takip edilerek sürekli olarak güncel tutulmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • İPK’nın Tanımı

 • İPK’nın Amacı

 • Veri Toplama

 • Frekans Dağılımları

 • Histogram

 • Frekans Poligonu

 • Sebep – Sonuç Diyagramı

 • Pareto Analizi

 • Serpilme Diyagramı

 • Eş/Normal Dağılım Eğrisi

 • Makine Yeterlilik Araştırması (Cm, Cmk)

 • Proses Yeterlilik Araştırması (Cp, Cpk)

 • Kontrol Kartları (X-R)

 • İPK Uygulaması

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar, istatistiksel proses kontrolün genel kavramlarını özümseyecek, eğitimde pratik uygulamalar yaparak firmalarında bu metodu kullanma, sonuçları yorumlama ve alınacak tedbirleri belirleme yetkinliği kazanacaklardır.

KATILIMCI PROFİLİ

Firmaların yeni ürün devreye alma ekiplerinde yer alan tüm çalışanlar ve firmalarında üretim proseslerini iyileştirmekle görevli tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

SPC 2nd Rev.png
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page