top of page

Kalite Fonksiyonları Dagılımı (QFD)

F-7

Yeni_Ürün_Devreye_Alma,_Proje,_Mühendisl

İÇERİK

Kalite Fonksiyon Dağılımı (QFD), 60’lı yıllarda Japonya’da, 80’li yıllarda Amerika’da ve 90’lı yıllarda Avrupa’da kullanılmaya başlanan bir ürün ve proses geliştirme sistematiğidir.  Konsept tasarımdan seri imalata kadar devam eden ürün ve proses geliştirme yolculuğunda uygulanan bu yöntem, 4 kalite evinden oluşmaktadır. Matris şeklindeki kalite evleri yardımı ile bir ürün hakkındaki müşteri istekleri teknik şartlara, teknik şartlar ürün özelliklerine, ürün özellikleri proses parametrelerine, proses parametreleri ise kontrol metotlarına dönüştürülür. Böylece tasarımcının değil, müşterinin beklentileri ürüne ve üretim proseslerine müşterinin beklentilerinin derecesine göre yansıtılmış olur.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

  • Giriş

  • Tanımlar

  • QFD’nin tarihçesi

  • Uygulama alanları

  • QFD’nin yararları

  • QFD metodolojisi

  • QFD’nin adımları

  • QFD uygulaması

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar ürün ve proses tasarımında Kalite Fonksiyonları Dağılımı metodunu kullanarak müşterilerin beklentilerini ürüne ve prosese yansıtma yetkinliği kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Yeni ürün devreye alma ekiplerinde yer alan tüm çalışanlar

 

SÜRE

2 Gün

QFD.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page